Ιστοσελίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα με σκοπό την επιστημονική προαγωγή του Δημοσίου Δικαίου.

1) Επιστημονικές Εκδηλώσεις ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013


2) Επιστημονικές Εκδηλώσεις ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2014


3) Επιστημονικές Εκδηλώσεις ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014Copyright © 2013-2015 Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων. Τα περιεχόμενα των άρθρων είναι ευθύνη των συγγραφέων. Για τεχνικά ζητήματα επικοινωνήστε με το Webmaster

Free Web Hosting Free Website Templates